GIỚI THIỆU CÔNG TY

Tổng quan công ty

Tên công ty
Công ty cổ phần JHSS
Thành lập
Ngày 16 tháng 08 năm 2017
Vốn đầu tư
9500man Yên (Khoảng 16,6 Tỉ đồng)
Người đại diện
Giám đốc đại diện Hou ShuDong
Địa chỉ văn phòng
2-3-14 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo
Tokyo Front Terrace 10F
Nội dung công việc
① Vận chuyển hàng hóa bằng xe Tải

② Vận chuyển hàng hóa bằng xe con

③ Vận chuyển quốc tế bằng đường hàng không, đường biển, đường sắt

④ Kinh doanh kho bãi

⑤ Làm thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu

⑥ Thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu

⑦ Kinh doanh và cho thuê bất động sản

⑧ Và gồm nhiều công việc liên quan khác
Tên công ty
Thành lập
Vốn đầu tư
Người đại diện
Địa chỉ văn phòng
Nội dung công việc
Công ty cổ phần JHSS
Ngày 16 tháng 08 năm 2017
9500man Yên (Khoảng 16,6 Tỉ đồng)
Giám đốc đại diện
Hou ShuDong
大阪府大阪市北区東天満2丁目1-10 KOUTOKUビル401号
① Vận chuyển hàng hóa bằng xe Tải

② Vận chuyển hàng hóa bằng xe con

③ Vận chuyển quốc tế bằng đường hàng không, đường biển, đường sắt

④ Kinh doanh kho bãi

⑤ Làm thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu

⑥ Thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu

⑦ Kinh doanh và cho thuê bất động sản

⑧ Và gồm nhiều công việc liên quan khác

LỊCH SỬ CÔNG TY

08/2017
Thành lập công ty cổ phần JHSS
01/2019
Thành lập cơ sở kinh doanh mới tại Izumisano
Khai mở trung tâm phân phối hàng hóa tại Izumisano
02/2019
Đăng kí cấp phép sử dụng phương tiện vận tải hàng hóa lần thứ nhất
04/2019
Thành lập cơ sở kinh doanh mới tại Tokyo
Khai mở trung tâm phân phối hàng hóa tại Tokyo
03/2020
Đăng kí cấp phép được sử dụng xe tải vận chuyển hàng hóa (tại 0saka)
10/2020
Trở thành thành viên của Hiệp Hội Pháp Nhân xe tải Phủ Osaka
05/2021
Trở thành thành viên của Hiệp Hội Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế
06/2021
Nhận giấy phép kinh doanh kê khai Hải Quan
07/2021
Khai mở trung tâm phân phối Ichikawa tỉnh Chiba
Được cấp phép kinh doanh kho chứa tại Trung Tâm phân phối Tokyo
Tham gi đoàn thể Pháp Nhân Công Ích . hiệp hội Thuế Quan Nhật Bản.
09/2021
Đăng kí cấp phép được sử dụng xe tải vận chuyển hàng hóa (tại Tokyo)
12/2021
Khai mở trung tâm phân phối hàng hóa tại Toyo
02/2022
Khai mở trung tâm phân phối hàng hóa tại Fujiidera
06/2022
Nâng cấp kho chứa Ichikawa thành kho ngoại quan
Nhận được cấp phép kinh doanh kho chứa tại Fujiidera
07/2022
Nâng cấp kho chứa Fujiidera thành kho ngoại quan
09/2022
Nâng cấp kho chứa Kansai Airport thành kho ngoại quan
11/2022
Nhận Giấy phép Kho ngoại quan Ota,Tokyo
12/2022
Nhận Giấy phép Kho ngoại quan Narita
08/2023
Chuyển trụ sở chính từ Osaka đến Tokyo
08/2017
01/2019
02/2019
04/2019
03/2020
10/2020
05/2021
06/2021
07/2021
09/2021
12/2021
02/2022
06/2022
07/2022
09/2022
12/2022
Thành lập công ty cổ phần JHSS
Thành lập cơ sở kinh doanh mới tại Izumisano

Khai mở trung tâm phân phối hàng hóa tại Izumisano
Đăng kí cấp phép sử dụng phương tiện vận tải hàng hóa lần thứ nhất
Thành lập cơ sở kinh doanh mới tại Tokyo

Khai mở trung tâm phân phối hàng hóa tại Tokyo
Đăng kí cấp phép được sử dụng xe tải vận chuyển hàng hóa (tại 0saka)
Trở thành thành viên của Hiệp Hội Pháp Nhân xe tải Phủ Osaka
Trở thành thành viên của Hiệp Hội Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế
Nhận giấy phép kinh doanh kê khai Hải Quan
Khai mở trung tâm phân phối Ichikawa tỉnh Chiba

Được cấp phép kinh doanh kho chứa tại Trung Tâm phân phối Tokyo

Tham gi đoàn thể Pháp Nhân Công Ích . hiệp hội Thuế Quan Nhật Bản.
Đăng kí cấp phép được sử dụng xe tải vận chuyển hàng hóa (tại Tokyo)
Khai mở trung tâm phân phối hàng hóa tại Toyo
Khai mở trung tâm phân phối hàng hóa tại Fujiidera
Nâng cấp kho chứa Ichikawa thành kho ngoại quan

Nhận được cấp phép kinh doanh kho chứa tại Fujiidera
Nâng cấp kho chứa Fujiidera thành kho ngoại quan
Nâng cấp kho chứa Kansai Airport thành kho ngoại quan
Kho Ngoại Quan Narita (Sẽ sớm khai trương vào tháng 12)