CÔNG VIỆC BẢO THUẾ

QUY TRÌNH BẢO THUẾ

Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải khai báo với Cục trưởng Hải quan và phải được phép của Cục trưởng Hải quan.
Ngoài ra, theo nguyên tắc chung, việc khai báo hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải được thực hiện sau khi hàng hóa đã được đưa vào “khu vực bảo thuế”.
(Tuy nhiên, trong trường hợp xuất khẩu thì chúng ta hoàn toàn có thể khai báo trước khi nhập hàng vào khu vực bảo thuế)
Tại kho bảo thuế Ichikawa và kho bảo thuế Fujiidera, là 2 trong số ít kho đạt chứng nhận bảo thuế tại Nhật Bản, chúng tôi thực hiện việc lưu giữ hàng hóa xuất .
nhập khẩu cho đến khi có cấp phép thông quan hoặc cấm thông quan.
Tùy thuộc vào từng tình huống mà thời gian gỡ hàng có thể sẽ bị thay đổi, kính mong quý khách hàng thông cảm.
Ngoài ra, trong trường hợp quý khách muốn tháo gỡ hàng CFS vui lòng điền vào mẫu yêu cầu gỡ hàng và gửi Fax cho chúng tôi.

* Vui lòng gửi fax trước 16:00 trước ngày giao hàng.