GIỚI THIỆU CHI NHÁNH

BẢN ĐỒ CHI NHÁNH

0

VĂN PHÒNG KINH DOANH

0

KHO PHÂN PHỐI

0

VẬN TẢI

0

SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN
(bao gồm cả nhân viên hợp đồng ngắn hạn)

0

DOANH NGHIỆP ĐỐI TÁC

VỀ KHO CHỨA

Để nâng cao chất lượng dịch vụ cho quý khách hàng, JHSS đã và đang liên tục xây dựng gia tăng số lượng kho bãi, cơ sở phân phối và kho ngoại quan.

Trung tâm phân phối
/ kho ngoại quan Fujiidera


Địa chỉ:4-435 1F, Tsudo, Fujiidera City, Osaka
diện tích:4950㎡

Trung Tâm Phân Phối
/ Kho Ngoại Quan Ota


Địa chỉ:1-3-6 Tokai, Ota-ku, Tokyo Prologis Park 7F
Tel: 03-6303-6845 Fax: 03-6303-6996
diện tích:3630㎡

Trung tâm phân phối
/ kho ngoại quan Ichikawa


Địa chỉ:6-4 Koyashinmachi,
Ichikawa City, Chiba
DPL Ichikawa
diện tích:6600㎡

Trung tâm phân phối
/ Kho ngoại quan Kansai Airport

Địa chỉ:International Cargo shed A
Airport South #1 Senshu, Sennan, Osaka diện tích:2200㎡

Trung Tâm Phân Phối
/ Kho Ngoại Quan Narita


Địa chỉ:125-3, Iwayama, Shibayama, Sanmu, Chiba
Tel: 0479-85-6108 Fax: 0479-85-6109
diện tích:2200㎡