THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Nhân viên bán hàng
Nhân viên hành chính

Trung tâm phân phối tổng hợp

Lái xe - Giao hàng

Trang phục tự do, sự thoải mái khi làm việc cũng được chúng tôi đánh giá rất cao và bạn có thể làm việc sôi nổi trong môi trường làm việc đa quốc gia. hiện nay chúng tôi đang cần tuyển dụng cho 3 vị trí trên.

Trang phục tự do, sự thoải mái khi làm việc cũng được chúng tôi đánh giá rất cao và bạn có thể làm việc sôi nổi trong môi trường làm việc đa quốc gia.

hiện nay chúng tôi đang cần tuyển dụng cho 3 vị trí trên